Vector Maintenance Management

Uw installatie is onze zorg

Vector Inspection Solutions

U draagt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van uw installatie, voor uw werknemers en voor het milieu. Dat statement moet voor iedereen altijd en overal duidelijk zijn, dat is de basis voor het gehele inspectiebeleid. Met onze inrichting van uw beheersysteem kunt u er zeker van zijn dat uw procesapparatuur aantoonbaar voldoet aan de keuringsplicht en zorgplicht.

Heeft u uw inspectie beleid vastgelegd?

Wij maken de selectie van uw keurings- en zorgplichtige drukapparatuur.

Heeft u uw keuringsplichtig apparatuur inzichtelijk?

Wij maken de selectie van uw keurings- en zorgplichtige drukapparatuur.

Past u de meest optimale strategie toe?

Inspectietaken worden altijd uitgevoerd om een goede reden. Aan de hand van uw situatie bepalen wij voor ieder object de optimale inspectie strategie. Door onze expertise op het gebied van inspectieregelgeving en mogelijk toe te passen technieken, weten wij precies waar en hoe vaak er gemeten en geïnspecteerd dient te worden. Wij zorgen daarbij dat er geen overbodige handelingen hoeven plaats te vinden, doordat we bij elk onderdeel een slimme meettechniek kunnen voorschrijven zonder een (gedeeltelijke) ontmanteling van een installatie.

Is uw inspectie plan efficiënt?

Wij leveren synergie door effectieve en efficiënte afstemming van inspectie routines. Maximale risico beheersing bij maximale productie beschikbaarheid.

Is uw inspectie beleid geborgd in het beheersysteem?

Complete werkpakketten voor Periodieke inspecties komen uit het beheersysteem. Zo kunnen alle onderdelen op de juiste plaats op een onderbouwde en gedocumenteerde wijze worden geïnspecteerd.

Hoe worden uw inspectie en meetresultaten vastgelegd?

Het borgen van inspectie- en meetresultaten zorgt voor een transparant en auditeerbaar proces. Deze resultaten kunnen worden toegepast in uw continu-verbeterproces. Wij kunnen ook op basis van deze methodiek een Risk Based Inspectie (RBI) systematiek opstellen.

Is RBI in uw situatie wenselijk?

Met behulp van de door ons op basis van o.a. de API 581 norm toegepaste RBI methodiek, zijn we in staat om de grootste risico’s van een procesinstallatie in kaart te brengen. Dit maakt ons een competente partner om een RBI te onderbouwen en deze in uw organisatie uit te rollen. Ieder deel van een procesinstallatie kent zijn specifieke risico’s. In een risicomatrix wordt dit tot uiting gebracht. Dit vertaalt zich uiteindelijk in een RBI programma, waarin naast de risico’s ook de inspectie-intervallen, inspectietechnieken worden gedefinieerd of aangepast.

Specialismen:

Corrosie management

Uit ervaring weten wij dat een overgroot deel van potentiële problemen aan een installatie veroorzaakt wordt door corrosie. Daarom bieden wij corrosiemanagement aan als specifiek onderdeel van onze diensten.

Inspectie tekeningen

Vectormm zorgt voor tekeningen die het inspectiesysteem duidelijk visualiseren. Hiermee worden accuraat de posities bepaald van metingen en meettechnieken.

Document  management

De waarde van informatie en informatiebeschikbaarheid wordt vaak onderschat. Een grote hoeveelheid data betekent niet per definitie dat de juiste informatie beschikbaar is. Voor het uitvoeren van een inspectietaak moet de daarvoor benodigde documentatie wel beschikbaar zijn. Het Document- en certificaat Management System moet op orde zijn en naadloos communiceren met het Inspection Management System.

Door al deze inspectieactiviteiten in het beheersysteem slim op elkaar af te stemmen, ontstaat een perfecte wisselwerking tussen operaties, inspectie en HSE met een sustainable resultaat. Er is altijd snel, concreet inzicht in de status.

Een aanpak die pragmatische en effectief is.

Meer weten over VectorMM?

Bezoek onze website voor meer informatie of neem direct contact met ons op.

Vector MM ›Vector MM Consultancy ›
"Let the compass of
Vector Maintenance Management B.V.
be your guide"
Copyright © Digiwebsite - Deze website is gemaakt door
Digiwebsite